ข่าวและประชาสัมพันธ์

ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์เข้าร่วมงาน “Digital Thailand Bigbang 2017” วันที่ 21-24 กันยายน 2560

ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์เข้าร่วมงาน “Digital Thailand Bigbang 2017” วันที่ 21-24 กันยายน 2560


ลิขสิทธิ์: Digital Thailand Bigbang 2017


จัดแสดง :
IoT/AR/IoH (เทคโนโลยีRFID/ARระบบนำทางการทำงานอัจฉริยะ/การตรวจสอบกิจกรรม)

วันที่ : 21-24 กันยายน 2560

สถานที่ : ศูนย์แสดงสินค้าและประชุมอิมแพ็ค (Japan Pavilion)

ผู้จัดงาน : DEPA (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล)

15-09-2017