ธุรกิจของเรา

ขอบเขตของธุรกิจ

การผลิต

ยานยนต์ / อะไหล่รถยนต์ / เครื่องจักร / สารเคมี

เหล็ก

นิปปอน สตีล กรุ๊ป

การเงิน

ธนาคาร / ลีสซิ่ง / ประกันภัย

สนับสนุนบริษัทของคุณด้วยโซลูชั่นของเรา

ความร่วมมือกับเอ็นเอส โซลูชั่นส์ กรุ๊ป

โซลูชั่นการใช้งานทางธุรกิจ

Production
 • Production Forecast
 • Process / Discrete Manufacturing
 • Scheduling
 • Production Result
 • Costing
Equipment
 • Inspection
 • Fault Management
 • Construction Management
 • Spare Parts Management
 • Budget
SCM
 • Sales Management
 • Inventory Management
 • WMS
 • Goods Handling
Accounting
 • Financial Accounting
 • Management Accounting
CRM / SFA
 • Customer Relationship Management
 • Salesforce Management
General
 • Human Resources
 • Budget Management
 • Approval Workflow
 • Travel Expense
 • Payment
 • Procurement
Financial
 • Loan Management
 • Financial Market Management
 • Risk Management
 • Transaction Banking

บริการโซลูชั่น IT Infrastructure

IT Infrastructure Design & Implementation
Maintenance & Operation Service

จุดแข็งของเรา

1
วิศวกรรม

วิธีที่ดีที่สุดบนพื้นฐานของความรู้ทางธุรกิจที่มั่นคงและวิธีการดำเนินการที่เป็นมาตรฐาน

2
ทรัพยากรมนุษย์

ญี่ปุ่นและไทยเป็นทีมที่มีความกลมเกลียว ทำให้สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

3
โซลูชั่นทั้งหมด

ความสามารถในการดำเนินงานเพื่อรับประกันความเสถียรและความปลอดภัยของระบบ และให้บริการระบบแบบเป็นวงจร

จุดแข็งของเรา : 1

วิศวกรรม

วิธีที่ดีที่สุดบนพื้นฐานของความรู้ทางธุรกิจที่มั่นคงและวิธีการดำเนินการที่เป็นมาตรฐาน

เรานำเสนอทางออกที่ดีที่สุดสำหรับความท้าทายของลูกค้าโดยอาศัยความรู้ทางธุรกิจที่มั่นคงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตและการเงินด้วยวิธีการ implement ที่เป็นมาตรฐาน

โซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรม
 • เราได้จัดหาโซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆเช่นการผลิต การเงิน
 • เราเลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด เช่น โซลูชั่นแพคเกจหรือระบบสั่งทำตามความต้องการและงบประมาณของลูกค้า
วิธีการจัดการโครงการที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว
 • เราดำเนินการจัดการโครงการตามวิธีการของเอ็นเอส โซลูชั่นส์ กรุ๊ป
 • เราจัดทีมบริหารโครงการ (PMO) และตรวจสอบความเสี่ยงของโครงการในแต่ละขั้นตอน
จุดแข็งของเรา : 2

ทรัพยากรมนุษย์

คนญี่ปุ่นและคนไทยเป็นทีมที่มีความกลมเกลียวทำให้สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

วิศวกรชาวญี่ปุ่นและชาวไทยของเราทำงานร่วมกันและสื่อสารกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดทางธุรกิจและสถานการณ์ของโครงการได้อย่างแน่นอน

ทีมญี่ปุ่นและไทย
 • เราสร้างทีมโครงการเพื่อให้สามารถสื่อสารกับลูกค้าระดับบริหาร (ภาษาญี่ปุ่น) และระดับปฏิบัติการ (ภาษาไทย)
 • เราจัดการความต้องการทางธุรกิจและสถานการณ์ของโครงการโดยไม่มีการสื่อสารผิดพลาด ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ
ความร่วมมือกับเอ็นเอส โซลูชั่นส์ ประเทศญี่ปุ่น
 • เราให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นโดยอาศัยความรู้ด้านธุรกิจและไอทีระดับสูงโดยความร่วมมือกับเอ็นเอส โซลูชั่นส์ ประเทศญี่ปุ่น
 • เราสามารถจัดการโครงการระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดยสำนักงานใหญ่ในญี่ปุ่นของลูกค้า (rollout project)
จุดแข็งของเรา : 3

โซลูชั่นทั้งหมด

ความสามารถในการดำเนินงานเพื่อรับประกันความเสถียรและความปลอดภัยและเพื่อให้ระบบเป็นวงจร

จากการให้คำปรึกษาด้านไอทีไปจนถึงการบำรุงรักษา เราสนับสนุนวงจรของระบบทั้งหมด ช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนระบบ

Operational capabilities to guarantee its stability and security, and to provide systems as a lifecycle.
การสนับสนุนวงจรของโครงการ
 • เราให้คำปรึกษาด้านไอที, การนำไปใช้งานและการบำรุงรักษาแบบครบวงจร
 • เราดำเนินการปรับปรุงธุรกิจอย่างต่อเนื่องหลังจากขั้นตอนการบำรุงรักษาและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนระบบให้สูงสุด