ข้อมูลองค์กร

บริษัท ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ จำกัด
กรรมการผู้จัดการ
เคนสุเกะ ซูซุกิ

สาสน์จากกรรมการผู้จัดการ

บริษัทของเรา ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 โดยเป็นบริษัทสาขาต่างประเทศของเอ็นเอส โซลูชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น

เอ็นเอส โซลูชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทหลักของเอ็นเอส โซลูชั่นส์กรุ๊ป ซึ่งมีผู้บุกเบิกคือฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเหล็กชั้นนำของโลกธุรกิจและระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่นี้จะต้องมีความซับซ้อนและยืดหยุ่นเป็นอย่างมากเพื่อให้สามารถรับมือกับการควบคุมการผลิตสำหรับชิ้นส่วนขนาดเล็กและมีคุณลักษณะที่หลากหลายมากกว่าหลายหมื่นรายการ เช่นเดียวกันกับการทำงานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 365 วันต่อปี จากประสบการณ์ทางธุรกิจ ที่สั่งสมมามากมาย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ กรุ๊ป มีข้อได้เปรียบคือการให้บริการระดับสูงแบบครบวงจรสำหรับโซลูชั่นตลอดอายุการใช้งานระบบ ตั้งแต่ขั้นตอนของวิศวกรรมและการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าจนถึงขั้นตอนการดำเนินงาน และการบำรุงรักษา

เราได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับลูกค้าซึ่งมีหลายประเด็นที่ไม่เหมือนใครในประเทศไทยเช่น “การยกระดับการจัดการการผลิต”, “การเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบ”, “เพื่อตอบสนองแนวคิด Thailand Plus One*”

เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองความต้องการด้านโซลูชั่นที่หลากหลายจากบริษัทญี่ปุ่นที่เปิดตัวในประเทศไทย และประเทศอื่นๆในอาเซียน ในอุตสาหกรรมการผลิต การเงิน และอุตสาหกรรมการบริการ โดยการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มบริษัทของเราในญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ และด้วยการสร้างทีมงานหลักที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งมีความเข้าใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และระดับการบริการของญี่ปุ่นที่เป็นไปตามความคาดหวังของบริษัทญี่ปุ่น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากคุณ

* (ซึ่งหมายความว่า ตัวอย่างเช่น การแบ่งปันบทบาทระหว่างประเทศเพื่อเปลี่ยนกระบวนการการผลิตที่ใช้แรงงานสูงไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่ค่าแรงถูกกว่า)” เป็นต้น

การขยายตัวทั่วโลกของ เอ็นเอส โซลูชั่นส์ กรุ๊ป

ASIA

NS Solutions (Shanghai) Co., Ltd.
NS Solutions Asia Pacific Pte. Ltd.
NS Solutions Corporation
PT.NSSOL SYSTEM INDONESIA
PT.SAKURA SYSTEM SOLUTIONS

EUROPE

NS Solutions IT Consulting Europe Ltd.

USA

NS Solutions USA Corporation

ค่านิยมหลัก(ของบริษัท)

ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชั่นไอซีที (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ชั้นนำ ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ มุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจได้กับลูกค้าและพนักงานเพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจที่แท้จริงและเพื่อให้บรรลุการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

ด้วยความพยายามอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของลูกค้าของเราด้วยการผสมผสานความรู้ทางธุรกิจที่กว้างขวางเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ล้ำสมัย

ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านการมอบหมายงาน การจัดการผู้ให้บริการและการฝึกอบรมวิชาชีพ

ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ พยายามอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กรและคืนกำไรให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ มีความคิดริเริ่มที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมโลกที่สำคัญและมั่นคง

จรรยาบรรณทางธุรกิจทั่วโลก

กรรมการ, ผู้ตรวจสอบตามกฎหมาย, เจ้าหน้าที่และพนักงานทั้งหมดของ เอ็นเอส โซลูชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย (“เอ็นเอส โซลูชั่นส์ กรุ๊ป” หรือ“กรุ๊ป”) จะต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจทั่วโลก (“จรรยาบรรณ” นี้) เพื่อวัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณนี้ กรรมการ, ผู้ตรวจสอบตามกฎหมาย, เจ้าหน้าที่และพนักงานของ เอ็นเอส โซลูชั่นส์ กรุ๊ป แต่ละคนจะเรียกว่า "สมาชิก"

 1. 1.

  เราดำเนินธุรกิจในลักษณะที่เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของทุกคนโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้และด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุด เราพัฒนาและส่งมอบบริการที่มีคุณภาพสูงเพื่อช่วยเหลือสังคมซึ่งจะเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและเพิ่มความไว้วางใจที่พวกเขามีต่อเรา

 2. 2.

  เราส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมและเสรีและตรวจสอบให้แน่ใจว่าธุรกรรมของเราเหมาะสม เรารักษาความสัมพันธ์ที่ดีและยุติธรรมกับหน่วยงานทางการเมืองการบริหารและพันธมิตรทางธุรกิจ

 3. 3.

  เราปกป้องและเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างมูลค่าใหม่ด้วยเทคโนโลยีและโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่

 4. 4.

  เราสื่อสารกับสาธารณชนอย่างกว้างขวาง เปิดเผยข้อมูลขององค์กรในลักษณะเชิงรุกและเป็นธรรม ปกป้องและจัดการข้อมูลประเภทต่างๆอย่างระมัดระวัง

 5. 5.

  เรารักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยมีสุขภาพดี สะดวกสบาย เคารพในความแตกต่างและความหลากหลายของสมาชิกของเรา

 6. 6.

  เรามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลกและมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคมในท้องถิ่นในฐานะพลเมืองที่ดี

 7. 7.

  เราไม่มีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่ากองกำลังต่อต้านสังคม (เช่นกลุ่มหรือบุคคลที่แสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วยวิธีการใช้ความรุนแรงการคุกคามหรือการฉ้อโกง) และยืนหยัดอย่างแน่วแน่ต่อข้อเรียกร้องที่ไม่เหมาะสม

 8. 8.

  เราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศและภูมิภาคที่เกี่ยวข้องและเคารพบรรทัดฐาน มาตรฐานระดับโลกตลอดจนวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นในการดำเนินธุรกิจของเรา

 9. 9.

  เราปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้และจะสร้างระบบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการนำไปใช้อย่างสมบูรณ์ ในกรณีที่มีการละเมิดหลักจรรยาบรรณนี้เราจะดำเนินการโดยทันทีเพื่อระบุสาเหตุและดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความรับผิดชอบ

ประวัติบริษัท

 • ชื่อ บริษัท ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ จำกัด
 • ทุนจดทะเบียนบริษัท 120 ล้านบาท
 • สำนักงาน
  สำนักงานใหญ่

  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ชั้น 31 ถ.สาทรใต้
  ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

  โทร:+66-(0)2-286-3630
  แฟกซ์:+66-(0)2-286-3631

  สำนักงานภูมิภาคระยอง

  นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)

  ชั้น 2 18 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ ต.ห้วยโป่ง
  อ.เมือง จ.ระยอง 21150

 • ก่อตั้ง มกราคม 2556
  เมษายน 2557 ควบรวมกิจการกับ บริษัท พาร์ซิส ซอฟแวร์ จำกัด ซึ่งก่อตั้งในปี 2539
 • รายละเอียดของธุรกิจ - การพัฒนาและบูรณาการระบบไอที (แอพพลิเคชั่นและโครงสร้างพื้นฐานไอที) รวมถึงการขายซอฟต์แวร์สำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์
  - การดูแลและบำรุงรักษาระบบไอที
 • จำนวนพนักงาน 143 (มกราคม 2562)
 • ผู้ถือหุ้น เอ็นเอส โซลูชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป 100%
 • กรรมการผู้จัดการ เคนสุเกะ ซูซุกิ