Microsoft Dynamics 365 for Sales

Microsoft Dynamics 365 for Sales

บูรณาการระบบ CRM เพื่อช่วยปรับปรุงการขายให้ง่ายเหมือนใช้ excel

จัดการข้อมูลลูกค้า

กำหนดขั้นตอนการขายให้เป็นมาตรฐาน

เพิ่มข้อมูลได้ง่ายแม้ว่าจะไม่อยู่ออฟฟิศ

ปรับปรุงการวิเคราะห์ / สร้างรายการ

  • สนับสนุนกระบวนการขายทั้งหมด
  • เพิ่มความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยการซัพพอร์ทตลอดกระบวนการขาย