mcframe

mcframe

คุณมีปัญหาแบบนี้ไหม!?

ต้องการรู้ต้นทุนที่แท้จริง

mcframe PCM

ต้องการรู้สถานะปัจจุบันของการผลิต

mcframe SCM

Cost management PCM

ประเมิณต้นทุนการผลิตแบ่งตามประเภทที่กำหนด

จำลองต้นทุนมาตรฐาน

จำลองต้นทุนงบประมาณ

การคำนวนต้นทุนจริง

ต้นทุนจริงของบัญชี

การแสดงต้นทุน

[โซลูชั่น]

 • แสดงให้เห็นต้นทุนของผลิตภัณฑ์ด้วย mcframe CS cost management
 • คำนวนกำไรจากต้นทุนจำลองและการวิเคราะห์ความต่างของต้นทุน
 • ตระหนักถึงการจัดการต้นทุนขั้นสูงโดย PDCA ของแต่ละแผนก

Production Control SCM

เฟรมเวิร์คที่เน้นการจัดการการผลิต
ฟังก์ชั่นในแพคเกจมาตรฐาน
 • ฟังก์ชั่นมาตรฐานที่หลากหลาย ที่ได้ know-how จากการติดตั้งระบบไปแล้ว 500 บริษัท
 • รองรับการใช้ได้หลายภาษาและหลายสกุลเงิน
เลเยอร์โซลูชั่น
 • มีฟังก์ชั่นรองรับอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์การแพทย์ หรืออุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
 • ปรับใช้ให้เข้ากับระบบอื่นได้ อย่างเช่น EDI, PLM, และระบบบัญชี
 • Option สำหรับiPad/iPhone
เลเยอร์ที่ปรับแต่งได้
 • มีความยืดหยุ่นในการปรับใช้ได้ตามความต้องการของลูกค้า
 • Architecture ที่ออกแบบเพื่อรองรับการปรับแต่งระบบ
ภาพแสดงแผน ความคืบหน้า และสินค้าคงคลัง

[โซลูชั่น]

 • วางแผนให้เหมาะสมกับธุรกิจด้วยMRPที่มีประสิทธิภาพและความเร็วสูง
 • เพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจด้วยการแก้ปัญหาการส่งสินค้าเนื่องจากวัตถุดิบและพาร์ทขาดสต๊อก

ระบบไอทีที่ออกแบบมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท

ระบบไอทีที่ออกแบบมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท