intra-mart

intra-mart

มีลูกค้าที่ใช้แล้วมากกว่า 6,000 บริษัท
แพลตฟอร์มสำหรับระบบ work-flow

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

Intra-mart เป็นแพคเกจสัญชาติญี่ปุ่นซึ่งมีลูกค้าที่ใช้งานแล้วมากกว่า 6,000 บริษัททั่วโลก
เป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่มีประวัติการติดตั้งที่มั่นคงเป็นแพลตฟอร์มทั่วไป มีจุดแข็งคือขั้นตอนการทำงานและการรวมระบบ
เทมแพลตการทำงานต่างๆสามารถพัฒนาได้โดยใช้ intra-mart
สามารถสร้างระบบที่มีคุณภาพสูงด้วยต้นทุนที่ต่ำด้วยระยะเวลาอันสั้นด้วยการ customize template ตามความต้องการของลูกค้า

ภาพรวม

ภาพรวม

ประโยชน์ของการใช้ intra-mart

A common platform for systems

Work-flow

Solution Template

Compliance

ภาพรวมของ work-flow

โฟลว์ในการขออนุมัติ
ดำเนินการโดยผู้อนุมัติและผู้ขออนุมัติ
ผู้ขออนุมัติ : ขออนุมัติ, ถอนคำขออนุมัติ, ขออนุมัติใหม่และยกเลิก
ผู้อนุมัติ : อนุมัติ, ไม่อนุมัติ, คืนให้ผู้ขออนุมัติ
โฟลว์ในการขออนุมัติ
ผังองค์กรและรูปแบบเวิร์คโฟลว์
ผังองค์กรและรูปแบบเวิร์คโฟลว์
โฟลว์การทำงานแบบขนานและแยกสาขา
โฟลว์การทำงานแบบขนานและแยกสาขา
เวิร์คโฟลว์แบบคู่ขนาน

ในการดำเนินการต่อไปยังโหนดถัดไปจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากทั้งผู้จัดการบัญชีและผู้จัดการแผนก

เวิร์คโฟลว์แบบแยกสาขา

เลือกเส้นทางการอนุมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตามตัวอย่างหากยอดเงินเกิน 30,000 บาทต้องมีลายเซ็นเพิ่มเติมจากกรรมการ หากไม่เกิน 30,000 บาทการอนุมัติจะเสร็จสมบูรณ์

Solution template

ภาพรวม
ภาพรวม
ตัวอย่าง HR Solution Template (attendance management)
ตัวอย่าง HR Solution Template (attendance management)
ข้อมูลการเข้า-ออกงานในแต่ละวันของพนักงานสามารถ import เข้าระบบได้จากระบบบันทึกเวลาและนำเข้าสู่ intra-mart เพื่อจัดการเวลาทำงานได้
ตัวอย่างสำหรับ ERP front-solution template (Purchase management)
ตัวอย่างสำหรับ ERP front-solution template (Purchase management)
ทำงานร่วมกับฟังก์ชันการจัดซื้อของระบบ ERP เพื่อจัดการใบสั่งซื้อและการออกใบแจ้งหนี้