ข่าวและประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมงาน Nikkei BP Asia Tech Forum ที่กรุงเทพฯ

ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ เข้าร่วมงาน “Nikkei BP Asia Tech Forum ที่กรุงเทพฯ วันที่ 3 สิงหาคม

สัมมนา : มุมมองการใช้ IoT ในประเทศไทยและการแนะนำโซลูชัน IoT สำหรับโรงงานอัจฉริยะ

  • NS Solutions Corporation
    IoX Solution Business Promotion Department Director
    Kazuyoshi Inoue
  • Thai NS Solutions Co., Ltd.
    Managing Director
    Ryoichi Kubo

04-08-2017