ข่าวและประชาสัมพันธ์

พิธีเปิด Rayong System Center

ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์เปิด “Rayong System Center” ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)

ภาพรวม

  • ชื่อ : Rayong System Center
  • ที่อยู่ : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)
    18 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ ตำบลห้วยโป่ง
    อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 ประเทศไทย
  • วันที่เปิดทำการ : 29 มิถุนายน 2560

30-06-2017