ข่าวและประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดสำนักงานกรุงเทพฯ

ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ (สำนักงานกรุงเทพฯ) จัดพิธีเปิดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

สำนักงานกรุงเทพฯ

  • ที่อยู่ : 1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 31
    ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร
    กรุงเทพฯ 10120, ประเทศไทย

    โทร : +66-(0)2-286-3630
    แฟกซ์ : +66-(0)2-286-3631

22-05-2017