ข่าวและประชาสัมพันธ์

AccuSeaz โซลูชั่นจัดการ Fixed Asset และสัญญาเช่าตามมาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS16

ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ จัดสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “AccuSeaz โซลูชั่นจัดการ Fixed Asset และสัญญาเช่าตามมาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS16” สำหรับลูกค้า ในวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 14:00 – 15:00 น.

AccuSeaz โซลูชั่นจัดการ Fixed Asset และสัญญาเช่าตามมาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS16

หัวข้อ : AccuSeaz โซลูชั่นจัดการ Fixed Asset และสัญญาเช่าตามมาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS16
โดย : จักรเทพ อนันทวาล (Manager System Planning & Engineering-I Department)
         ธนิดา บูรณะภากรณ์ (Sales Manager Marketing & Sales Department)

22-09-2021