ข่าวและประชาสัมพันธ์

สร้าง AI Enterprise ด้วยความอัจฉริยะของข้อมูลและระบบ IoT

ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ จัดสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “สร้าง AI Enterprise ด้วยความอัจฉริยะของข้อมูลและระบบ IoT” สำหรับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 9:30 – 11:00 น.

หัวข้อ : DataRobot เครื่องมือเร่งผลลัพธ์ทางธุรกิจด้วยพลังปัญญาประดิษฐ์
โดย : ธนิดา บูรณะภากรณ์ (Sales Manager, Marketing & Sales Department)

 

หัวข้อ : สร้างSmart Factory ด้วย TAGINATOR แพลตฟอร์ม IoT ที่ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างอัตโนมัติ
โดย : ปกรณ์ฉัตร พจนปรีชา (Junior Manager, System Planning & Engineering - I)

03-03-2021