ข่าวและประชาสัมพันธ์

ติดปีกให้ธุรกิจประกันภัยและการเงินด้วย AI Automation จาก DataRobot

ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ จัดสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ติดปีกให้ธุรกิจประกันภัยและการเงินด้วย AI Automation จาก DataRobot” สำหรับลูกค้ากลุ่มประกันภัยและการเงิน ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13:30 – 15:00 น.

หัวข้อ : กรณีศึกษาการใช้งานจริงของ DataRobot โดยผู้เชี่ยวชาญจาก DataRobot
โดย : Colin Priest
ผู้แปล : มงคล สมภพกุลเวช (Assistant Manager, System Planning & Engineering – I)

 

หัวข้อ : รู้จักกับ AI & DataRobot และสาธิตการใช้งาน DataRobot
โดย : ธนิดา บูรณะภากรณ์ (Sales Manager, Marketing & Sales Department)

04-03-2021