Microsoft Dynamics 365 Finance,
Microsoft Dynamics 365
Supply Chain Management
(ชื่อเดิม Microsoft Dynamics AX)

Microsoft Dynamics 365 Finance,
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management

ERP Package ระดับ Enterprise
ที่รองรับความต้องการทั่วโลกได้หลากหลายธุรกิจ

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

เนื่องจากมีฟังก์ชั่นการใช้งานมาตรฐานที่หลากหลายสามารถรองรับการผลิตได้หลายรูปแบบ มีการสนับสนุนที่แข็งแกร่งระดับโลก ใช้งานร่วมกันกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ได้ สามารถปรับเปลี่ยนได้ จึงเป็น ERP แพคเกจแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับการติดตั้งและใช้งานในหลายประเทศ

ประโยชน์ของการนำมาใช้

ฟังก์ชั่นมาตรฐานที่หลากหลาย

การสนับสนุนที่แข็งแกร่งระดับโลก

มีความยืนหยุ่นสูงและขยายเพิ่มได้

ฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลายเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต

MRP
MRP
การปรับตารางการจัดส่ง
การปรับตารางการจัดส่ง
การวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุน
การวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุน
ตรวจสอบปริมาณของแต่ละเครื่อง
ตรวจสอบปริมาณของแต่ละเครื่อง

User interface เหมือนกับ Microsoft Office

ลักษณะและให้ความรู้สึกคล้ายกับผลิตภัณฑ์ Microsoft Office (การจัดวางริบบอน)

  • ง่ายต่อการค้นหาฟังก์ชั่นและข้อมูลที่ต้องการและสามารถทำงานได้ตามขั้นตอนการทำงาน
  • ฟังก์ชั่นการเชื่อมโยงที่หลากหลายด้วย Excel

ความครอบคลุม