ข่าวและประชาสัมพันธ์

The “Manufacturization” of Mining :
The Next Wave of Digital Transformation

ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ร่วมจัดแสดงในงาน “ManuTech Update ในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 ที่จังหวัดระยองและชลบุรี

วันที่ ที่ตั้ง/จังหวัด สถานที่จัดงาน
26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ระยอง Holiday inn & Suites Rayong City Centre
27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ชลบุรี Grande Centre Point Pattaya

กำหนดการบรรยายของไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ เวลา 9:45-10:30 น.

หัวข้อ : ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนโดยการใช้ข้อมูล

กรุณาติดต่อที่อยู่อีเมลต่อไปนี้สำหรับรายละเอียดการสัมมนาและการเข้าร่วม

12-06-2019