ข่าวและประชาสัมพันธ์

จัดการกระบวนการผลิตให้ตรวจสอบได้อย่างแม่นยำด้วย NS MES SOLUTION

ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ จัดสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “จัดการกระบวนการผลิตที่ตรวจสอบได้แม่นยำด้วย NS MES SOLUTION” สำหรับลูกค้า ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 14:00 – 15:00 น.

จัดการกระบวนการผลิตให้ตรวจสอบได้อย่างแม่นยำด้วย NS MES SOLUTION

หัวข้อ : จัดการกระบวนการผลิตให้ตรวจสอบได้อย่างแม่นยำด้วย NS MES SOLUTION
โดย : กชรัตน์ กิจเจริญชัย (Junior Manager System Planning & Engineering-I Department)
         ธนิดา บูรณะภากรณ์ (Sales Manager Marketing & Sales Department)

07-10-2021